top of page

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Lucrările vor fi trimise prin e-mail în două fișiere separate, în format electronic Microsoft Word, redactate la 1,5 rânduri, corp 12, maximum 20 de pagini. Un fișier complet trebuie să conțină titlul articolului, numele autorului, apartenența instituțională, adresa de corespondență, un CV care să includă principalele titluri publicate de autor, un abstract în limba engleză (maxim 150 de cuvinte), cuvinte cheie (maxim 6) și bibliografia aferentă acestuia. Cel de-al doilea fișier nu trebuie să conțină datele de identificare ale autorului, abstractul și cuvintele cheie.


Trimiterile bibliografice vor fi prezentate la sfârșitul lucrării, în ordinea citării, astfel:

• la cărți, autorul (autorii), titlul scris cu litere cursive, locul editării, editura, anul apariției, pagina la care se face referire;

• la articole, autorul (autorii), titlul articolului între ghilimele, numele revistei scris cu litere cursive, anul, volumul, pagina la care se face trimiterea.

FOTO 3.jpg
bottom of page